monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț notificare

Subscrisa C.I.I. PAȘCALĂU EMILIA, în calitate de lichidator judiciar al societăţii S.C. X CIVILIES S.R.L., numită prin nr. Sentința Civilă nr.183/01.02.201, pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul nr.1150/1285/2016, NOTIFICĂ toţi creditorii societăţii S.C. X CIVILIES S.R.L., cu sediul în Com. Floreşti, Str. Tăutului, Nr. 72-74, Ap.19, Jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj J12/170/2010/; CUI: 26480620, ca faţă de aceasta a fost deschisă procedura insolventei în formă simplificata şi în consecinţă: Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor: 23.02.2017.

Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe: 01.03.2017. Termen de depunere a contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe este de 7 zile de la data publicării în B.P.I. şi termenul de soluţionarea contestaţiilor şi definitivarea tabelului de creanţe: 29.03.2017.