monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunt angajare primaria Tritenii de Jos

Primăria comunei Tritenii de Jos, cu sediul în localitatea Tritenii de Jos, nr. 392, județul Cluj, organizează concurs/examen în vederea ocupării posturilor vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului contabilitate, studii superioare economice, vechime 1 an în specialitate; Inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol- studii superioare administrative, vechime  1 an în specialitate.
Concursul/examenul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Tritenii de Jos, str. Principală, nr. 392, județul Cluj, după cum urmează:
 Proba scrisă- în data de 16.02.2017 orele 10,00.
Interviul – în data de 16.02.2017 orele 13,00.
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Condițiile specifice, bibliografia, conținutul dosarului sunt afișate la sediul Primăriei comunei Tritenii de Jos și pe site-ul intituției.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României paretea a-III-a, respectiv până la data de 06.02.2017, la sediul Primăriei comunei Tritenii de Jos.
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0264285998.