monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

(P) Proiect european derulat de Institutul Oncologic pentru îmbunătăţirea răspunsului la tratamentul în cancerul de sân

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca anunță implementarea proiectului Abordări genomice și microfluidice în blocarea invaziei și a metastazării cancerului de sân-BREASTMICROGENOMICS.

Proiectul este derulat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerilor, acțiune 1.1.4, în baza contractului nr. 41 din 02.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.

Proiectul urmărește caracterizarea și țintirea selectivă a invazivitatii celulelor tumorale în vederea îmbunătățirii raspunsului la tratament în cancerul de sân și dezvoltarea unei infrastructuri de microfluidică în cadrul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuță”.

Proiectul se implementează în regiunea de dezvoltare Nord-Vest, pe o perioada de 48 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 9 633 458  RON, din care asistența financiară nerambursabilă este de 8 617 500 RON.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.