monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

ANUNŢ - 28-30 octombrie 2016, Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat “MestesugarFEST- România Creativă”

Ministerul Economiei, Comerțului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri organizează cu susținerea Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti”, în perioada 28-30 octombrie 2016, Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat “MestesugarFEST-România Creativă”.

Programul urmărește susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii și conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone, prin organizarea unui târg național pentru artizanat și meșteșuguri.

Evenimentul va atrage minimum 150 de expozanți.

Bugetul: 890.000 de lei.

Beneficiari:

 -  operatorii economici: întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, societățile cooperative, societățile cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, (înregistrate în Registrul Comerțului și autorizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008), asociațiile profesionale sau fundațiile, care: sunt organizate în baza Legii nr. 1/2005 sau în baza Legii societăților nr. 31/1990

- sunt constituite ca asociații profesionale sau fundații și au ca scop promovarea meșteșugurilor și a meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual, a produselor și serviciilor cu specific tradițional, inclusiv din domeniul artei populare și artizanatului.

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat este de maximum 2000  lei pentru târg.

Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiari, în cuantum de maxim 1600 lei/beneficiar pentru patru nopți de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

În cadrul târgului, beneficiarii își vor putea prezenta și vinde produsele și, totodată, vor avea ocazia sa organizeze ateliere de lucru pentru vizitatorii interesați. 

Meșteșugarii care își doresc să participe la târg trebuie să se înscrie pe site-ul www.aippimm.ro, la linkul http://programe2016.aippimm.ro/inscriereMestesug. Aplicația “Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului”.

Aflați noutăți despre târg:

- pe pagina de Facebook “Meșteșugar FEST - România Creativă” https://www.facebook.com/MestesugarFEST/ și cea de Instagram „MestesugarFEST” (https://www.instagram.com/mestesugarfest/?hl=ro)

- pe site-ul  www.aippimm.ro sau la sediul OTIMMC Cluj-Napoca din str. Horea, nr.13, Cluj-Napoca  Tel.: 0264 487 244