monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

comunicat de presa proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000

cu sediul în Măgurele Str. Atomiștilor nr. 409, Judeţul Ilfov, cod poştal 077125, derulează, începând cu data de 01.09.2016, pe o durată de 60 de luni, proiectul „Realizarea transferului de cunoştinţe acumulate şi tehnologii dezvoltate de INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA în domeniul Materiale pentru implementarea lor la întreprinderi din România, TREND”, număr de înregistrare electronică P_40_236, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 7/01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar pentru Axa prioritara 1-“Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”, ACTIUNE 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 14.107.115 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 12.741.313 lei. Proiectul se implementează la INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA în localitatea Cluj – Napoca, Str. Donath, nr. 67.

Obiectivul principal al proiectului este transferul cunoştinţelor dobândite de INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA Cluj-Napoca în domeniul Materiale către întreprinderile care îşi dezvoltă afaceri cerute de piaţă în domeniul zeoliţilor, pentru valorificarea superioară a tufului vulcanic zeolitic existent în depozite din România.

Proiectul TREND, continuă şi dezvoltă la o scară mai largă cercetările realizate de către INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA Cluj-Napoca, în proiecte anterioare în domeniul utilizării zeoliţilor. TREND reprezintă o oportunitate reală pentru favorizarea schimburilor reciproce între cercetare şi mediul privat. Rezultate estimate: tehnologii şi/sau produse noi pe bază de material zeolitic realizate în colaborare efectivă între ICIA şi întreprinderile interesate, dezvoltarea competenţelor de cercetare ale IMM-urilor participante în proiect, creșterea profitului afacerilor proprii prin realizarea unor produse inovative pe bază de material zeolitic.

Invităm întreprinderile interesate de tema proiectului să-și exprime interesul de a participa la derularea activităților de cercetare din cadrul acestuia.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Dr. Marin Senila, Director de Proiect, Tel.0264-420590,

Fax:0264-420667, e-mail: marin.senila@icia.ro