monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

(P) Următoarele două Programe cu alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de la bugetul de stat se lansează miercuri, 20 iulie, începând cu ora 10.00

Programul naţional multianual de microindustrializare Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM în mediul rural

Programul naţional multianual de microindustrializare

Bugetul:  60 890 000 lei

Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 244 de beneficiari. 

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului, societăţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii, care:

au cel puţin 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri

Valoarea AFN este de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor  eligibile aferente  proiectului.    

Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250 000 lei/ beneficiar.

Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM în mediul rural

Bugetul :  25 900 000 lei

Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 207 de beneficiari.

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului, operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv: societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale,, care:

sunt înregistrate pe teritoriul României la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea de cel puţin 3 ani fiscali consecutivi

au sediul social sau punctul/punctele de lucru în mediul rural şi implementează proiectul în mediul rural

Valoarea AFN este de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor  eligibile efectuate.

Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 125 000 lei/beneficiar.

Înscrierile în Program se fac pe site-ul www.aippimm.ro, aplicaţia fiind activă din data de 20 iulie, începând cu ora 10.00.