monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Invitație de participare la cererea de ofertă: “Furnizare de echipamente și mobilier pentru hotelul Potaissa Turda”

Societatea Turda Salina Durgău S.A. cu sediul în Turda, Aleea Durgaului, nr.7, jud. Cluj, tel.0364260940, fax.0364260968, e-mail office@salinaturda.eu, organizează procedura de cerere de ofertă privind achiziţia de lucrări pentru “Furnizare de echipamente şi mobilier pentru hotelul Potaissa Turda” .

Legislaţie aplicabilă: OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Documentaţia poate fi accesată din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice , invitaţia de participare nr. 383949/05.01.2016.


Locul principal de prestare: Municipiul Turda, jud. Cluj

Nu se admit oferte alternative.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 20.01.2016 ora 10:00.

Adresa la care se transmit ofertele: Primăria Municipiului Turda, Registratura, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj pentru Societatea Turda Salina Durgau S.A.
Limbă de redactare a ofertelor: limba romană.
Dată, oră şi locul deschiderii ofertelor: 20.01.2016 ora 11:00, Primăria Municipiului Turda – Sala de Protocol, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj.
Criteriul de atribuire al contractului: Preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la adresa de e-mail office@salinaturda.eu sau la numărul de telefon 0364.260.940 int.106 persoana de contact Anca Maria Simona.