monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

(P) Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda

Proiect cofinanţat din fondul de coeziune, în cadrul programului operaţional sectorial “mediu”.

Progresul fizic al contractului de servicii „Asistenţă tehnică de supervizare pentru acordarea de sprijin în gestionarea şi implementarea proiectului derulat în cadrul proiectului „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda" este de 25 %.

Contractul de servicii  „Asistenţă tehnică de supervizare pentru acordarea de sprijin în gestionarea şi implementarea proiectului” derulat în cadrul proiectului „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda„ a fost încheiat la data de 22.10.2015 cu firma C&S DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.

De la data emiterii ordinului de începere, respectiv 30.10.2015 C&S DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L. a acordat autorităţii contractante Asistenţă tehnică de supervizare; a întocmit Manualul de asigurare a calităţii (scopul principal al acestui manual este de a stabili normele şi procedurile privind organizarea internă corespunzătoare a Asistenţei Tehnice) şi Manualul procedurilor de supervizare (supervizarea, în contextul acestui manual, cuprinde nu doar supervizarea activităţilor de construcţie pe şantier, ci şi supervizarea fazelor de proiectare care fac parte din Contractele de Construcţie).

În prezent, progresul fizic al contractului de servicii este de 25%.

Obiectivul acestui contract îl reprezintă furnizarea de Asistenţă Tehnică către Operatorul Regional sub forma serviciilor de supervizare pentru implementarea contractelor de achiziţii, achiziţii şi montaj şi a contractelor de lucrări pentru proiectul „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda.

DIRECTOR GENERAL

Cristian Octavian Matei