monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

Finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul „DIVERSIFICAREA PRODUCȚIEI S.C. ECO DIF SOLUTION S.R.L. PRIN FABRICAREA DE MIXTURI ASFALTICE”

Data: 02.12.2015


Localitatea: CLUJ-NAPOCA

S.C.ECO DIF SOLUTION S.R.L. cu sediul localitatea Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, județ Cluj, a derulat în perioada 02.06.2015 – 02.12.2015proiectul ”DIVERSIFICAREA PRODUCȚIEI S.C. ECO DIF SOLUTION S.R.L. PRIN FABRICAREA DE MIXTURI ASFALTICE”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice ( POS CCE) prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE. Valoarea totală a proiectului este de 9.795.336,60RON, din care: valoare totală eligibilă în sumă de 7.416.666,67 RON, valoare neeligibilă în sumă de 2.378.669.93, valoarea finanţării nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul naţional) este de 4.450.000,00 RON.

Proiectul, care a primit finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE) 2007-2013, Axa prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient, Domeniul major de intervenție DM1.1- Investiții productive și pregătirea pentru competiția de piață, a fost implementat înlocalitatea Mihai Viteazu, CF nr. 51672, județ Cluj, și a avut o durată de 6  luni.

Proiectul a fost finalizat și a avut ca rezultat următoarele:

- achiziționarea unui echipament inovativ și eco-eficient;

- creșterea numărului de angajați;

- modernizarea fluxului tehnologic de producție;

- implementarea de măsuri privind egalitatea de șanse și combaterea discriminării.

POS CCE este PO finanţat din FEDR care are ca obiectiv creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii a UE. POSCCE a fost aprobat de CE in iunie 2007.

Persoană de contact                                                                                                  

RADU EMIL VIOREL

Administrator                                                                                                  

Loc. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, județ Cluj

Tel. 0264 452 314, fax 0264 452 312; e-mail: office@diferit.eu