monitorulcj.ro Menu

Actualitate

Echipa EXIMTUR alături de proiectul “Sădește-ți viitorul” (P)

Pentru că plantarea de copaci contribuie la un mediu înconjurător curat și sănătos, 20 de voluntari din echipa EXIMTUR, împreună cu membri din familiile lor, s-au alăturat eforturilor asociației Terramont în acțiunea de plantare a 6000 de puieți de brad și molid. Acțiunea a avut loc sâmbătă, 20 aprilie 2019, în Poiana Horea din Comuna Beliș a județului Cluj.

A fost cel de-al șaptelea episod de împădurire derulat de Terramont în cadrul campaniei “Sădește-ți viitorul”, la care au participat peste 300 de iubitori de natură, oameni care au înțeles că arborii curăță aerul, cresc nivelul de oxigen, ne îmbunătățesc starea de sănătate, compensează emisiile de gaze cu efect de seră.

Prezenta voluntarilor EXIMTUR în acest proiect are loc într-un context mai larg.   Începând cu acest an, compania a inclus  între obiectivele sale de responsabilitate socială și  aderarea într-o formă concretă și planificată la principiile generale de dezvoltare durabilă, urmând să pună un accent deosebit în acest demers pe promovarea principiilor Turismului Responsabil.   

De ce o astfel de direcție?

EXIMTUR înțeles că, în contextul provocărilor actuale de mediu (poluare, fenomenul încălzirii globale, supra-consum care duce la epuizarea resurselor),  grija pentru oameni şi pentru natură ar trebui să devină o prioritate pentru fiecare dintre noi. Compania a înțeles totodată că numărul din ce în ce mai mare de oameni care au ajuns să călătorească în prezent (1,3 miliarde de persoane se îmbarcă anual pentru călătorii în scop recreațional)  pune o presiune importantă asupra mediului înconjurător, destinațiilor turistice și comunităților. Pentru a minimiza efectele negative ale turismului și a potența beneficiile pe care această industrie le aduce oamenilor este necesar ca turismul sa se facă într-un mod responsabil.

În viziunea EXIMTUR, o activitate de turism care se desfășoară în acord cu principiile turismului responsabil are în centru respectul: pentru mediul înconjurător, pentru țara în care își desfășoară activitatea, pentru propriii angajați, parteneri și clienti, pentru patrimoniul cultural, oamenii și identitatea destinațiilor turistice pe care le promovează.

Pentru a-și atinge obiectivul de sustenbilitate propus, EXIMTUR a încheiat recent și un parteneriat cu “ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă”, în cadrul căruia Compania de Călătorii va spriini proiectul ecOprovocarea, un proiect de educație de mediu adresat liceenilor din toata țara. EXIMTUR va susține participarea a 25 de premianți (elevi și profesori) din acest concurs național, desfășurat în anul școlar 2018-2019, în cadrul taberei de leadership pentru mediu din august 2019. EXIMTUR va oferi și un premiu de 10.000 de lei liceului cu cele mai bune rezultate din acest concurs.

Tot în cadrul acestui parteneriat, EXIMTUR va sprijini “ViitorPlus” în realizarea unui modul educațional non-formal adresat profesorilor și formatorilor din toată țara, care vor să realizeze ateliere educaționale cu tinerii și nu numai, pe tema ecoturismului, componentă a turismului responsabil, care va fi pus la dispoziție,  în mod gratuit, pe site-ul www.ecoprovocarea.ro

Compania va lansa în curând pe canalele proprii de comunicare și o campanie de tip educațional/informațional pe teme de turism responsabil, care să contribuie la conștientizarea angajaților, clienților, publicului larg, în general, în domeniul dezvoltării durabile.

Implementarea unui set de măsuri pentru diminuarea impactului activității de zi cu zi al companiei asupra mediului înconjurător, precum și implicarea angajaților în activitati de voluntariat ce au legătură cu protejarea și conservarea naturii  se regăsesc, de asemenea, printre acțiunile pe care compania le are în plan în cadrul acestei direcții de responsabilitate socială.

În 2018, vânzările Companiei de Călătorii EXIMTUR au depășit 66 de milioane euro, înregistrând o creștere de 20 % față de volumul de vânzări realizat în anul anterior. Compania a deservit 320.000 de clienți si a emis bilete de avion în valoare de  peste 22 milioane de euro. La finalul anului 2018, echipa EXIMTUR număra 200 angajați.

EXIMTUR, înființată în 1993, deține 24 de agenții proprii și francize, în 16 orașe din România. Activitatea companiei este organizată în patru divizii: business travel și organizare evenimente, leisure travel, incoming si scoala de turism.

EXIMTUR este singura companie din România afiliată la rețeaua globală de travel management - UNIGLOBE Travel International.

În anul 2018, EXIMTUR a plătit statului roman taxe și impozite în valoare de peste 1 milion de euro.