monitorulcj.ro Menu

Actualitate

Primăria Cluj-Napoca anunţă oficial continuarea proiectului de bugetare participativă

Primăria Cluj-Napocă anunţă că luni, 16 iulie, începe ediția 2018 a proiectului de bugetare participativă.

Astfel, toți cei care locuiesc, muncesc sau studiază în Cluj-Napoca și au împlinit vârsta de 18 ani, au ocazia să își asume rolul de participant activ în definirea și abordarea problemelor orașului, implicându-se în procesul de bugetare participativă.

“Bugetarea participativă este un proces derulat de Primăria Cluj-Napoca, prin care ideile şi inițiativele comunității clujene se manifestă și se transformă în realitate. Este un proces deschis, incluziv și transparent prin care membrii comunității se implică direct în formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a banilor din bugetul local”, transmite municipalitatea.

Propunerile de proiect trebuie să se încadreze într-unul dintre următoarele domenii:

1) Alei, trotuare și zone pietonale;
2) Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației;
3) Spații verzi și locuri de joacă;
4) Amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
5) Infrastructura educațională si culturală;
6) Orașul digital.

Procesul de bugetare participativă online pentru anul 2018 se va desfășura după următorul calendar:

16 iulie – 19 august - depunerea proiectelor
20 august – 30 septembrie - analiza proiectelor
1 – 21 octombrie - prima etapă de vot
22 – 28 octombrie - validare vot I
29 octombrie – 18 noiembrie -  a doua etapă de vot
19 – 25 noiembrie - validare vot II
26 noiembrie - afişare rezultate finale

Bugetarea participativă organizată în municipiul Cluj-Napoca în cursul anului 2018 cuprinde următoarele etape:

1. Crearea contului: pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota este necesară crearea unui cont
2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu). Valoarea maximă a bugetului estimat pentru fiecare proiect este de 150.000 Euro (inclusiv TVA). Perioada de depunere a proiectelor începe luni, 16 iulie.

“Pot fi înscrise propuneri de proiecte doar online”, anunţă Primăria.

Persoanele care nu au acces la internet vor putea înscrie propuneri de proiecte, în perioada 16 iulie-19 august, cu sprijinul Primăriei. La Centrul de Cultură Urbană Casino va fi amenajat un birou unde, în fiecare zi lucrătoare din perioada de depunere, între orele 13.00-17.00, cetățenii vor fi ajutați să depună proiecte pe platformă și vor primi informațiile necesare.

3. Analiza tehnică și legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice și legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează a fi supuse votului cetățenilor.

“Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări tehnice din partea Primăriei Cluj-Napoca, dacă este necesar. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect”, transmite municipalitatea.

4. Votul cetățenilor: Votul asupra proiectelor are loc online în două etape distincte:

a. În prima etapă de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate alege 6 proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele șase domenii stabilite). În această etapă, se vor selecta maxim 30 proiecte, primele trei proiecte clasate în funcție de numărul de voturi din fiecare domeniu vor intra automat în a doua etapă de vot, iar celelalte în funcție de numărul de voturi, indiferent de categoria din care fac parte.

b. În a doua etapă de vot, fiecare cetățean poate alege un singur proiect din cele maxim 30 stabilite în prima etapă.

La finalul celei de a doua etape de vot, vor fi selectate 15 proiecte. Primul proiect din fiecare domeniu clasat în funcție de numărul de voturi va fi selectat automat, iar restul proiectelor vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte.

“Vor fi implementate, începând cu anul 2019,  proiectele  care obțin cel mai mare număr de voturi”, transmite Primăria.

Lista finală a proiectelor câştigătoare în urma procesului de bugetare participativă în 2017

Primul proiect din fiecare domeniu:

1. Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" – Complex  Educațional;
2. Creșterea siguranței pietonale la trecerile de pietoni;
3. Parcul Între Lacuri;
4. Amenajarea spațiilor publice cu unități de colectare inteligentă a gunoiului;
5. Trotinete electrice-sistem de închiriat;
6. ClujWay – oraşul digital.

Restul proiectelor câștigătoare:

7. Amenajare Mansardă Școala ”Ion Creangă”;
8. Centrul de tineret Cluj-Napoca;
9. Demolare garaje și înlocuirea lor cu parcări și spațiu verde;
10. Toalete pentru toți;
11. Clujul verde - un copac la trei parcări;
12. Autobuze/Microbuze școlare cu circuit închis;
13. Piste biciclete Observatorului și Nicolae Titulescu;
14. Artă în curtea școlii – Lăsați artiștii stradali să coloreze Clujul;
15. Clujul Verde și Eficient: Grădini verticale și Fațade vegetale