monitorulcj.ro Menu

Actualitate

Întocmirea certificatelor de naștere, simplificată

Modalitatea de întocmire a actului de naștere și înregistrarea tardivă a nașterii au fost simplificate, în scopul reducerii numărului de copii neînregistrați în registrele de stare civilă și, implicit, pentru asigurarea accesului minorilor la serviciile de sănătate, asistență socială, educație.

Întocmirea certificatelor de naștere, simplificată

Printr-o ordonanță de urgență, Guvernul a stabilit două modalități de înregistrare a nașterii copilului, în funcție de termenul în care aceasta se realizează:

1.Înregistrarea nașterii copilului se va face, ca regulă generală, în termen de 30 de zile de la naștere (comparativ cu 15 zile cât este în prezent). Noile reglementări prevăd proceduri atât pentru situația în care mama nu deține act de identitate, din diferite motive (nu s-a eliberat, l-a pierdut sau l-a distrus), cât și pentru situația în care mama nu a fost înregistraă în evidențele de stare civilă și, implicit, nu a deținut niciodată un certificat de naștere.

2. Înregistrarea nașterii se va putea realiza, ca situație de excepție, și după termenul de 30 de zile, însă prin parcurgerea unor proceduri administrative. Înregistrarea nașterii peste termenul de 30 de zile se va putea face printr-o aprobare a primarului unității administrativ-teritoriale, cu un aviz prealabil al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor sau, după caz, al municipiului București. De asemenea, față de situația actuală, când pentru înregistrarea tardivă a nașterii se solicită expertiza medico-legală, ordonanța de urgență adoptată astăzi stabilește ca acest document să fie solicitat numai dacă nu există un certificat medical constatator al nașterii.