monitorulcj.ro Menu
Actualitate

(P) Grupul de Acţiune Locală LIDER CLUJ - VIDEO

Fondurile de la Uniunea europeană reprezintă un sprijin important pentru România, iar un exemplu elocvent îl reprezintă satul românesc dezvoltat în ultimii ani cu aportul unor finanţări europene.

O oportunitate pentru comunităţile locale le-au reprezentat grupurile de acţiune locală, parteneriate între autorităţile locale, sectoarele private şi civile menite să faciliteze absorbţia fondurilor europene.

Asociația Grupul de Acţiune Locală  LIDER CLUJ  este un asemenea parteneriat public-privat care cuprinde un număr total de 9 comune și anume: Așchileu, Baciu, Ciurila, Florești, Hida, Iara, Panticeu, Săvădisla și Sânpaul, precum si o instituție publicǎ-Direcția Silvică Cluj, 8 ONG-uri și 15 persoane fizice și persoane juridice private din județul Cluj.

Asociația Grupul de Acțiune Locală  LIDER CLUJ are ca scop încurajarea inițiativelor de interes local, utilizând abordarea  LEADER de "jos în sus" prin implicarea actorilor locali în determinarea nevoilor zonei din care provin și de a contribui la dezvoltarea teritorială din punct de vedere economic, demografic, educațional sau cultural, prin intermediul propriei sale strategii de dezvoltare localǎ.

Prin strategia de dezvoltare  locală, ținând cont de  prioritățile zonei, de necesitățile și obiectivele operaționale s-au materializat 6 măsuri, astfel:

1. Măsura 112 : Instalarea tinerilor fermieri

2. Măsura 312: Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro – întreprinderi

3. Măsura 313 : Încurajarea activităților turistice

4. Măsura 322 : Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea și îmbunătățirea moștenirii culturale

5. Măsura 421: Implementarea proiectelor de cooperare

6. Măsură atipică: Sprijin pentru documentarea dezvoltării spațiului rural

La ora actuala sunt in implementare un total de 41 de proiecte

Implementarea strategiei de dezvoltare locală va conduce in final la:

- Crearea a 26 noi locuri de muncă

- Atragerea a 30 de tineri sub 40 de ani de a participa la cresterea calităţii vietii in mediul rural

- Diversificarea  activităţilor economice din spaţiul rural prin crearea de noi societati comerciale non-agricole in numar de 5.

Asociatia Grupul de Acţiune Locală  LIDER CLUJ  - Să creştem  împreună!